100% compleet
ZONNEDELEN

€463.500

geïnvesteerd

38.686 zonnepanelen in Heerle van Zonnepark De Melkbussen

Project voltooid
474 ZonneDelers

Zonnepark De Melkbussen

Ma 05 Jun 2023

INSCHRIJVEN

Vul e-mailadres in om op de hoogte te blijven van nieuwe projecten.

Melkbussen.jpg

ZONNEPARK DE MELKBUSSEN SUCCESVOL GEFINANCIERD

Bedankt aan alle ZonneDelers voor hun deelname. Vrijblijvend voorinschrijven voor een volgend zonne-energieproject? Klik op de gele button en de voorinschrijving is in 60 seconden geregeld!

OVER ZONNEPARK DE MELKBUSSEN

Zonnepark De Melkbussen wordt gerealiseerd in de buurt van Heerle, Noord-Brabant. Het komt te liggen op een stuk grond van 14 hectare tussen bedrijventerrein De Wijper en de A58 snelweg. 20% van deze grond (ongeveer 4 voetbalvelden groot) zal ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van natuur. Zo wordt de huidige smalle beek verbreed en worden er een amfibieënpoel, kruidenrijk grasland, struweel met verschillende soorten struiken en een brede bloemenrand aangelegd. Zo wordt dit een fijn leefgebied voor diersoorten als de watervleermuis, bunzing, roodborsttapuit en alpenwatersalamander.

Het park is vernoemd naar het kunstwerk dat op dit stuk land staat: twee metershoge melkbussen genaamd Kobus en Kwibus. Deze melkbussen horen bij Wouw (gelegen naast Heerle), en verwijzen naar de vroegere zuivelindustrie in deze plaats. Met de bouw van het park krijgen de melkbussen een prominentere plek op het perceel. Ze komen iets dichter bij Wouw te staan in de nieuw ontwikkelde natuur naast het zonnepark en worden geplaatst op een verhoogde terp. Daarnaast worden de melkbussen omringd door voor wilde bijen aantrekkelijke cirkels van zonnebloemen en andere bloemrijke gewassen.

Zie hier links de oude situatie en rechts het aangezicht als het zonnepark gerealiseerd is:

Melkbussen nu vs uiteindelijk.jpg

PV-INSTALLATIE

Zonnepark de Melkbussen zal bestaan uit 38.686 zonnepanelen in oost-west opstelling. De verwachting is dat de installatie in het eerste volledige productie jaar 21.360.924 kWh zal opbrengen. Dat is genoeg duurzame stroom voor het energieverbruik van meer dan 7.100 huishoudens!

overzicht melkbussen.jpg

HOE WERKT HET?

projectpagina1.png
Iedereen kan meedoen met dit project
Met jouw investering zorg je voor meer zonne-energie in Nederland
Live inzicht in de prestaties van jouw ZonneDelen
Icons projectpagina - euro - waarom.png
Je kunt meedoen vanaf €25
Jij ontvangt jaarlijks een duurzame rente
Elk jaar wordt 1/15e van het bedrag afgelost
A. greenchoice logo.png
Energieleverancier Greenchoice is partner van het project en verhoogt het rendement op jouw ZonneDelen als je klant bij hen bent. Bekijk de website van Greenchoice voor het actuele aanbod.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Iedereen kan mee investeren in dit zonnepark. Je kunt één of meer ZonneDelen t.w.v. 25 euro kopen. Met een ZonneDeel profiteer je direct van de - op het zonnepark opgewekte - duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van je ZonneDeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Als het project start kun je meedoen door bovenaan het investeringsbedrag te selecteren. Dat kan via de 'slider' of door het gewenste bedrag in te voeren. Wil je meer investeren dan jouw dagelijkse iDEAL limiet? Verhoog de limiet dan alvast. Bij bedragen vanaf €10.000 kun je ook voor bankoverschrijving kiezen.

Vervolgens wordt om een aantal gegevens gevraagd. Aan de hand van deze gegevens stellen we een overeenkomst op, daarna volgt de betaling. Je krijgt direct bevestiging van je deelname via e-mail. Na het investeren wordt via e-mail om een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd.

Je kunt gerust investeren, want het geld wordt gestort naar een betaalrekening op naam van de Uitgevende Instelling bij de betalingspartner van ZonnepanelenDelen, Mangopay. Door gebruik te maken van een dergelijke aparte betaalrekening staat het geld van de investeerder veilig tot de obligatielening gerealiseerd kan worden. Wordt de 100% niet behaald? Dan krijg je de inleg weer netjes terug!

De projectdocumentatie staat bovenaan de projectpagina onder het kopje 'documentatie'.


INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EN DOE DE BIJEN EEN PLEZIER

ZonnepanelenDelen doneert per nieuwe investeerders en afgeronde projecten een bedrag aan Bee in Balance, dat ‘huisvesting’ voor bijen voorziet. Bijen zijn met hun bestuiving een essentieel onderdeel van onze voedselvoorziening, maar de insecten hebben het steeds moeilijker in Nederland. Meer dan de helft van onze wilde bijensoorten dreigt binnenkort te verdwijnen. Bee in Balance wil die trend keren door bedrijfsterreinen te transformeren in plekken waar bijen het naar hun zin hebben.

Dat doen ze door de omgeving gifvrij te maken en er de juiste bloemen en planten te zetten. Ze bouwen er ook huisvesting op maat voor bijen, zoals structuren van blokken hout en boomstronken met holletjes erin waar de insecten hun eitjes kunnen leggen.

Met jouw investering via ZonnepanelenDelen draag je dus niet alleen bij aan de energietransitie in Nederland, maar ook aan betere huisvesting voor bijen in Nederland. Lees hier meer over de samenwerking met Bee in Balance.