BETROUWBAAR INVESTEREN

Wij zorgen er voor dat je veilig investeert in zonne-energie projecten op ZonnepanelenDelen. Waarmee we samen zorgen voor meer zonne-energie in Nederland. Dit zijn enkele punten waaraan je ons kunt afmeten:

 1. Succesvolle projecten - 100% score!
 2. Het geld staat altijd op een betaalrekening met walletstructuur van betalingspartner Mangopay.
 3. Zonne-energie projecten voldoen aan onze kwaliteitseisen
 4. Banken financieren mee
 5. Partners
 6. AFM-vergunningen
 7. Toch een klacht? Klachtenprocedure via KIFID

1. SUCCESVOLLE ZONNE-ENERGIEPROJECTEN

Alle zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen zijn succesvol gefinancierd. Een 100% score.

Duizenden investeerders gingen je voor, die nu meer dan 200 projecten en voor 100.000.000,- euro financiering hebben gezorgd. Via ons statistieken dashboard kun je de productie en verwachte rendementen zien. Voor investeerders is er een persoonlijk dashboard waarbij zij de eigen investeringen perfect kunt bijhouden. Deze projecten hebben al meer dan 1.500.000.000 kWh geproduceerd, en daarmee gezorgd voor een CO₂-besparing van 560 miljoen kilo.

2. KAPITAALSTROMEN VIA WALLETSTRUCTUUR VAN MANGOPAY

ZonnepanelenDelen maakt gebruik van de walletstructuur van betalingspartner Mangopay. Door gebruik te maken van een dergelijke aparte betaalrekening staat het geld van de investeerder veilig tot de obligatielening gerealiseerd kan worden. ZonnepanelenDelen is dus nooit in bezit van de geldsommen. Zo garanderen we dat bij een eventueel faillissement van ZonnepanelenDelen of Mangopay, jouw geïnvesteerde geldsommen buiten het faillissement vallen. Klik hier om meer te lezen over Mangopay.

3. ONZE KWALITEITSEISEN

ZonnepanelenDelen heeft een checklist van meer dan 30 items die goedgekeurd moeten worden, voordat een zonne-energieproject gepubliceerd wordt op onze website. Enkele kwaliteitseisen die wij stellen zijn:

 1. De installateur dient zich bij de productkeuze en werkwijze te houden aan onze hoge kwaliteitseisen.
 2. Alle projecten sluiten verplicht een performance garantie af met de installateur. Zo wordt berekend of het zonne-energiesysteem naar behoren presteert, ongeacht de hoeveelheid zoninstraling.
 3. De installateur is verplicht een specifiek monitoringsysteem aan te sluiten, zodat wij en alle deelnemers mee kunnen kijken met de prestaties van het systeem via de persoonlijke portal.
 4. Voor ieder zonne-energieproject wordt een opstalrecht of pandrecht gevestigd ter bescherming van de deelnemers. Dus mocht een projecteigenaar zijn verplichting niet na (kunnen) komen, dan zijn de rechten van de deelnemers beschermd.
 5. Alle projecten sluiten verplicht een verzekering af.
 6. Wij hebben Stichting Zonnedelers in het leven geroepen die het aanspreekpunt vormt voor alle Zonnedelers, zodat zij goed vertegenwoordigd worden en de projecteigenaren één aanspreekpunt hebben.
 7. Elk gepresenteerd zonne-energieproject heeft een op zichzelf staande positieve businesscase, dat kun je ook rustig teruglezen in het gepresenteerde Informatie Memorandum.

4. BANKEN FINANCIEREN MEE

De duurzame banken van Nederland dragen bij aan de financiering van enkele van onze projecten. Banken zijn risico-managers en financieren alleen projecten als deze grondig gestructureerd zijn. Het bewijs dat banken meefinancieren in onze projecten geeft een stempel van vertrouwen. Er zijn financieringen verzorgd in samenwerking met onder andere ASN Bank, Rabobank, Triodos Bank, ING, Commerzbank, HSH Bank, BNG Bank en duurzaamheidsfonds Amsterdam.

Daarnaast hebben wij een eigen Zonfonds opgericht, waarbij Rabobank 45 miljoen euro en ING 20 miljoen euro financiering beschikbaar stelt voor de zonne-energieprojecten.

Tevens is ING Sustainable Investments aandeelhouder in ZonnepanelenDelen B.V.

5. PARTNERS

Wij werken met een uitgebreid netwerk van partners, naast de duurzame banken, dit zijn onder andere:

Bee in Balance, Urgenda, Stichting DOEN, iFund, RockStart en Mangopay. We werken samen met Natuur&Milieu als contentpartner.

ZonnepanelenDelen is een onafhankelijk platform voor wat betreft energieleveranciers. Wij werken met alle partijen samen die duurzame energie projecten willen realiseren. Projecten kunnen er voor kiezen om met een energieleveranciers op te trekken, dat gebeurt nu al met Greenchoice, ENGIE, Essent, Vattenfall, Samen OM en Hezelaer.

6. AFM-VERGUNNINGEN

ZonnepanelenDelen heeft als financieringsplatform twee AFM-vergunningen, waarmee onze werkwijze is goedgekeurd door de AFM en de DNB. ZonnepanelenDelen heeft sinds 31 mei 2018 een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM onder nummer 14005022. Daarnaast heeft ZonnepanelenDelen sinds 31 januari 2024 ook de Europese vergunning (ESCP-vergunning) voor het aanbieden van crowdfundingdiensten. ZonnepanelenDelen is opgenomen in de registers van de AFM en ESMA onder nummer 32000024.

De professionaliteit van onze organisatie is bekrachtigd. Wij streven naar een helder beeld voor jou als investeerder, waarbij we naast het rendement ook alle risico’s helder met jou communiceren. Alle informatie over een project staat op de projectpagina in het Informatie Memorandum. Lees voor meer informatie ons blog 'Tweede AFM-vergunning voor ZonnepanelenDelen'.

7. KIFID-KLACHTENPROCEDURE

Toch nog een formele klacht over het handelen van ZonnepanelenDelen na contact te hebben gehad? Dat nemen wij serieus; de klacht zal goed geregistreerd en behandeld worden. Waarbij er binnen vijf werkdagen schriftelijke reactie komt over de vervolgstappen om tot een oplossing te komen. Daarbij is ZonnepanelenDelen aangesloten bij het financiële klachteninstituut KIFID (Met KIFID nummer 400.000466) om de klacht goed af te handelen. Een klacht is te sturen naar support@zonnepanelendelen.nl met in de titel 'klacht'.

VRAGEN ?

Wij hebben een uitgebreid informatie centrum voor alle vragen over investeren in zonne-energie, ZonnepanelenDelen en de losse zonne-energieprojecten.

Heb je echter nog steeds vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag? Mail dan naar support@zonnepanelendelen.nl. Shine on!